• textlogga copy

Om oss


​Rengöringsgruppen AB är ett lokalt företag som startades 1992. Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och vi har inriktat oss på rengöring i alla dess former. Utöver detta kan vi hjälpa dig med t.ex. fastighetstjänster, magasinering och mycket mer.


Vår bas är Gävle där vi har de flesta uppdragen, men vi utför även uppdrag på andra orter.
Vi har god erfarenhet av att driva stora projekt där kvalitetskraven är mycket höga, och vi kan lämna många bra referenser.
06411195870 96879648521192 255820891A Torslund ParkvA gen 42 1471A Torslund ParkvA gen 42 197A Torslund ParkvA gen 42 211At homefasadrengA ring 010mossa 019RA kA karna 013RA kA karna 027servicetjA nster 005