• textlogga copy

Ventilation

Visst var det bättre förr?


När er ventilationsanläggning fungerade som den skulle. Idag är den kanske en spillra av sitt forna jag och sprider mest omkring partiklar med reducerad effekt.

Damm, pollen, mögel, betongrester och andra byggnadsmaterial, även döda möss är exempel på vad man kan finna i ventilationskanaler.

Erfarenheten visar att en rengöring kan förbättra effekten avsevärt. Resultatet blir att Du får en ren luft att andas.
  • Ventilationstjänster
  • Kanalrengöring
  • Aggregat/batteri rengöring
  • Desinfektion
  • Service & Filterbyten
  • Skorstensrensningar
  • Kartläggning & dokumentation
  • Kamerainspektion i skorstenar
  • Rengöring av don
  • Kanalförseglingar
Ventilation-m2Ventilation-m2
Ventilation
A Torslund ParkvA gen 42 1472A Torslund ParkvA gen 42 1971A Torslund ParkvA gen 42 2111ventilationsror